Следете не на социјалните мрежи

ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА

ЈУРИДИКА ПРИМА.


9-та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРАВОТО

Почитувани, 

Институот Iuridica Prima со задоволство Ве поканува да бидете дел од 9-та Меѓународна научна конференција - Охридска школа на правото која ќе се одржи од 11- 14 Мај 2023г во Охрид. 

15.05.2019Почитувани, со голема чест и задoволство Ве покануваме да земете учество на стручното советување на тема „АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ВО ПРИМЕНАТА НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ“ За подетални информации погледнете ја поканата и програмата.
06.02.2019Почитувани, со голема чест и задoволство Ве покануваме да земете учество на Меѓународна научна и стручна конференција - "Улогата и значењето на правничката професија за владеењето на правото и неговата примена во практиката". За подетални информации погледнете ја поканата и програмата.
29.01.2018Почитувани, ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме на еднодневниот семинар посветен на тема „РЕФОРМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ И АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ“. За подетални информации погледнете ја програмата на семинарот.
08.09.2017Почитувани, Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да учествувате на еднодневниот семинар посветен на тема: „Хармонизација на Законот за општа управна постапка со Законот за управни спорови“ Семинарот ќе се одржи на 20 Септември 2017 година во хотел Континентал - Скопје со почеток во 10:30 часот. Сите потребни информации за семинарот може да ги најдете во документот којшто ви го праќаме во прилог на овој меил. Со почит, Институт за правно-економски истражувања и едукација Iuridica Prima.
08.09.2017Почитувани, во Република Македонија за прв пат се организира Конференција од ваков карактер, со меѓународно учество, која е посветена на актуелните правни прашања и проблеми во законодавството од повеќе области на правото (граѓанско, казнено, управно, финансово, меѓународно и др.). Целта на Конференцијата е да се посочат законските решенија кои создаваат проблеми во практиката, правните празнини и нелогичности, но и да се предложат решенија за нивно надминување.
03.05.201712-14.05.2017IURIDICA PRIMA Ве поканува на 3-тата МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРАВОТО на тема „ЕФИКАСНАТА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ: РЕАЛНОСТ ИЛИ ИДЕАЛ“
 

НОВОСТИ


01.03.2023

29.09.2020

6 - та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОХРИДСKA ШКОЛА НА ПРАВОТО - 2020

12.05.2020

12.05.2020

OHRID SCHOOL OF LAW 2020

22.01.2020

Почитувани, со голема чест и задoволство Ве покануваме да земете учество на стручното советување на тема „АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА“ За подетални информации погледнете ја поканата и програмата.

22.11.2019

Почитувани, со голема чест и задoволство Ве покануваме да земете учество на стручното советување на тема „АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ПОВРЗАНИ СО ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР“ За подетални информации погледнете ја поканата и програмата.

08.05.2018

FINAL PROGRAM OF THE 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - OHRID SCHOOL OF LAW - 2018

11.05.2017

Program of conference

03.05.2017

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да учествувате на еднодневниот семинар посветен на тема:„Граѓанскиот законик и реформата во македонското наследно право“.

 
Iuridica prima.