Следете не на социјалните мрежи

                      

Здружението на граѓани, Институт за правно-економски истражувања и едукација, ЈУРИДИКА ПРИМА, (Iuridica Prima) е основано од професори, доктори и магистри по право и економија, како и правници и економисти од практиката, кои со децении се занимаваат со истражувања, анализи, организирање на конференции, семинари, едукации од областа на правото, економијата, образованието и други општествени области. IURIDICA PRIMA презема бројни активности за развој и унапредување на правниот систем и општеството, како и промовирање на човековите права и слободи пан европските вредности. Претседател на IURIDICA PRIMA е д-р Ангел Ристов доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

Iuridica prima.