Следете не на социјалните мрежи

     

Логото на Институтот е стилизирана божица на Правдата (Iusticia) опкружена со кругови во црвена и златна боја и ловоров венец. Божицата на правдата ја претставува константна и трајна волја секој да го добие заслуженото (Iusticia est constant et perpetuam voluntas suum quique tribiere). Круговите се симбол на единството, перфекцијата и постојаната потрага по правдата. Ловоровиот венец ја симболизира вечноста и бессмртноста на правдата.

Институт за правно-економски истражувања и едукација Ј У Р И Д И К А П Р И М А

Iuridica prima.